Bouwen op basis van wederzijds vertrouwen en deskundigheid

Nadat ik bij verschillende gerenommeerde architecten-bureaus de nodige ervaring heb opgedaan ben ik in 2010 mijn eigen weg gegaan. In mijn ontwerpen streef ik naar eenvoud, kracht en duurzaamheid met veel aandacht voor detaillering en materiaalgebruik. In nauw overleg met mijn opdrachtgevers probeer ik tot oplossingen te komen die aansluiten bij hun persoonlijke wensen, maar ook bij de stedenbouwkundige omgeving.

Het helder krijgen van de wensen van opdrachtgevers begint bij goed luisteren. Dat is wat ik als architect essentieel vind. Na het inventariseren van wensen en ideeën kan een schetsontwerp worden gemaakt. Vervolgens begint in overleg met u als opdrachtgever het vervolgproces voor bouw of verbouw. Dit bestaat uit verschillende fases die vooraf met u worden besproken.

Mijn ontwerpcapaciteit en ervaring liggen vooral op het terrein van particulier opdrachtgeverschap, grote en kleine woningbouw, kleinschalige bedrijfsmatige projecten en het geven van inspirerende ruimtelijke adviezen. Als zelfstandig bureau kan ik indien nodig, beroep doen op een uitgebreid netwerk van aan bouwen gerelateerde specialisten.

EENVOUD I KRACHT I DUURZAAMHEID